Privacy Policy

Integritetspolicy för Royal Purple Records

Denna integritetspolicy beskriver hur Royal Purple Records samlar in, använder och skyddar personlig information som samlas in från användare av vår webbplats och tjänster.

1. Insamling av information: Vi samlar in personlig information när den frivilligt tillhandahålls av användare, såsom namn, e-postadress, telefonnummer och annan kontaktinformation. Vi samlar också in information automatiskt genom cookies och liknande tekniker för att förbättra användarupplevelsen och analysera användarbeteende på vår webbplats.

2. Användning av information: Vi använder den insamlade informationen för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, kommunicera med användare, hantera konton och utföra andra relaterade verksamheter. Vi använder också informationen för marknadsföringsändamål, såsom att skicka nyhetsbrev och kampanjerbjudanden.

3. Delning av information: Vi delar inte personlig information med tredje part för marknadsföringsändamål utan användarens samtycke. Vi kan dock dela information med leverantörer och samarbetspartners som behöver tillgång till informationen för att utföra tjänster å våra vägnar.

4. Dataskydd: Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personlig information mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller ändring. Vi lagrar endast informationen så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med dess insamling.

5. Dina rättigheter: Användare har rätt att begära åtkomst till, korrigering av eller radering av sin personliga information. Användare har också rätt att invända mot behandlingen av sin information eller begära begränsningar i dess användning. För att utöva dessa rättigheter eller om du har frågor om vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss.

Genom att använda Royal Purple Records webbplats samtycker du till denna integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller uppdatera policyn, så vänligen granska den regelbundet för att vara informerad om eventuella ändringar.